อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในงานของคุณ ? ช่วงเวลาแห่งตระหนักของคุณศักยภาพหรือแค่มาเท่า นั้ monetary ช่วงเวลา? ได้โปรดแบ่งมันหรอก